четвртак, 27. септембар 2012.

Јесен је, јесен рана
У филмићу је обухваћено градиво више наставних предмета у IV разреду основне школе. Извршена је дирекна корелација српског језика, музичке културе и ликовне културе, тј. наставних јединица планираних Наставним планом и програмом за  IV ОШ "Вук Караџић" у Сурдулици, а индирекна са осталим наставним предметима.


СРПСКИ ЈЕЗИК:
- Јесен је,  јесен рана - час у природи, писање састава (2 часа) 
-"Јесен" - Војислав Илић - обрада песме (1 час)

МУЗИЧКА КУЛТУРА:
- "Четири годишња доба - Јесен" - Антонио Вивалди - слушање музике (1 час)

ЛИКОВНА КУЛТУРА:
- Колаж, деколаж, фротаж, асамблаж - (5 часова)

(Радови из предмета ликовна култура биће објављени накнадно)

Захваљујемо на сарадњи мештанима села  Сувојница!

Аутори фотографија: 
 ученици IV/6 одељења ОШ "Вук Караџић" у Сурдулици, подручно одељење у Сувојници. 


Фото-монтажа:
 учитељица Данијела Момчиловић.
2 коментара: